Marianne Epiney

Emigrer,

c’est peut-être

immigrer en soi-même,

sans retour.Emigreren

is misschien

in zichzelf immigreren,

zonder terugkeer.